New Search
in
Showing

Cereal Growers in Hittisleigh Exeter Devon

Claremont Systems
Chapple Farm, Drewsteignton, Exeter, EX6 6RQ
Chapple Farm, Drewsteignton, Exeter, EX6 6RQ
1.83 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 1.83 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Claremont Systems
Chapple Farm, Drewsteignton, Exeter, EX6 6RQ
Chapple Farm, Drewsteignton, Exeter, EX6 6RQ
1.83 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 1.83 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
S J Powlesland & Son
Powlesland Farm, Spreyton, Crediton, EX17 5EA
Powlesland Farm, Spreyton, Crediton, EX17 5EA
2.71 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 2.71 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
S J Powlesland & Son
Powlesland Farm, Spreyton, Crediton, EX17 5EA
Powlesland Farm, Spreyton, Crediton, EX17 5EA
2.71 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 2.71 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
C&A Smallacombe
Butterlands Park Farm, Bow, Crediton, EX17 6JD
Butterlands Park Farm, Bow, Crediton, EX17 6JD
2.9 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 2.9 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
C&A Smallacombe
Butterlands Park Farm, Bow, Crediton, EX17 6JD
Butterlands Park Farm, Bow, Crediton, EX17 6JD
2.9 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 2.9 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Simon L Butler
Lodge Farm, Cheriton Bishop, Exeter, EX6 6HE
Lodge Farm, Cheriton Bishop, Exeter, EX6 6HE
3.15 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 3.15 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Simon L Butler
Lodge Farm, Cheriton Bishop, Exeter, EX6 6HE
Lodge Farm, Cheriton Bishop, Exeter, EX6 6HE
3.15 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 3.15 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Hockridge Bros
Butsford Barton, Colebrooke, Crediton, EX17 5DH
Butsford Barton, Colebrooke, Crediton, EX17 5DH
3.69 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 3.69 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Hockridge Bros
Butsford Barton, Colebrooke, Crediton, EX17 5DH
Butsford Barton, Colebrooke, Crediton, EX17 5DH
3.69 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 3.69 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Tucker Crooke Burnell Ltd
Crooke Burnell, North Tawton, EX20 2BJ
Crooke Burnell, North Tawton, EX20 2BJ
4.42 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 4.42 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Tucker Crooke Burnell Ltd
Crooke Burnell, North Tawton, EX20 2BJ
Crooke Burnell, North Tawton, EX20 2BJ
4.42 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 4.42 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Odstone Farms Ltd
Backwood Cottage, South Tawton, Okehampton, EX20 2LS
Backwood Cottage, South Tawton, Okehampton, EX20 2LS
4.72 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 4.72 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Odstone Farms Ltd
Backwood Cottage, South Tawton, Okehampton, EX20 2LS
Backwood Cottage, South Tawton, Okehampton, EX20 2LS
4.72 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 4.72 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
M S Quick & Son
Stone Farm, North Tawton, EX20 2BL
Stone Farm, North Tawton, EX20 2BL
4.75 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 4.75 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
M S Quick & Son
Stone Farm, North Tawton, EX20 2BL
Stone Farm, North Tawton, EX20 2BL
4.75 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 4.75 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
E W Quick
Loosebeare Manor, Zeal Monachorum, Crediton, EX17 6DW
Loosebeare Manor, Zeal Monachorum, Crediton, EX17 6DW
6.06 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.06 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
E W Quick
Loosebeare Manor, Zeal Monachorum, Crediton, EX17 6DW
Loosebeare Manor, Zeal Monachorum, Crediton, EX17 6DW
6.06 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.06 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
J Crooke & Sons
Cross Barton, Sandford, Crediton, EX17 4PQ
Cross Barton, Sandford, Crediton, EX17 4PQ
6.32 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.32 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
J Crooke & Sons
Cross Barton, Sandford, Crediton, EX17 4PQ
Cross Barton, Sandford, Crediton, EX17 4PQ
6.32 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.32 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
R Cheriton & Sons
Aller Barton Farm, Sandford, Crediton, EX17 4PQ
Aller Barton Farm, Sandford, Crediton, EX17 4PQ
6.32 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.32 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
R Cheriton & Sons
Aller Barton Farm, Sandford, Crediton, EX17 4PQ
Aller Barton Farm, Sandford, Crediton, EX17 4PQ
6.32 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.32 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
W B Jerrett & Son
Swelthills New Buildings, Sandford, Crediton, EX17 4PR
Swelthills New Buildings, Sandford, Crediton, EX17 4PR
6.59 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.59 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
W B Jerrett & Son
Swelthills New Buildings, Sandford, Crediton, EX17 4PR
Swelthills New Buildings, Sandford, Crediton, EX17 4PR
6.59 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.59 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
M J & E E Almond
Hatherton Farm, Sampford Courtenay, Okehampton, EX20 2SW
Hatherton Farm, Sampford Courtenay, Okehampton, EX20 2SW
6.66 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.66 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
M J & E E Almond
Hatherton Farm, Sampford Courtenay, Okehampton, EX20 2SW
Hatherton Farm, Sampford Courtenay, Okehampton, EX20 2SW
6.66 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.66 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
P G & G R Dennis
Langmead Farm, North Tawton, EX20 2AD
Langmead Farm, North Tawton, EX20 2AD
7.18 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 7.18 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
P G & G R Dennis
Langmead Farm, North Tawton, EX20 2AD
Langmead Farm, North Tawton, EX20 2AD
7.18 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 7.18 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
A R Quick & Partners
Bury Barton Farm Pulbury, Lapford, Crediton, EX17 6AB
Bury Barton Farm Pulbury, Lapford, Crediton, EX17 6AB
7.19 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 7.19 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
A R Quick & Partners
Bury Barton Farm Pulbury, Lapford, Crediton, EX17 6AB
Bury Barton Farm Pulbury, Lapford, Crediton, EX17 6AB
7.19 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 7.19 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
P J Kingdon
Sowton Barton, Dunsford, Exeter, EX6 7JS
Sowton Barton, Dunsford, Exeter, EX6 7JS
7.56 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 7.56 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
P J Kingdon
Sowton Barton, Dunsford, Exeter, EX6 7JS
Sowton Barton, Dunsford, Exeter, EX6 7JS
7.56 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 7.56 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
S W Reddaway Farmer
Middleton Farm, Honeychurch, North Tawton, EX20 2AG
Middleton Farm, Honeychurch, North Tawton, EX20 2AG
7.84 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 7.84 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
S W Reddaway Farmer
Middleton Farm, Honeychurch, North Tawton, EX20 2AG
Middleton Farm, Honeychurch, North Tawton, EX20 2AG
7.84 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 7.84 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
M E Stevens & Partners
West Hook Farm, Okehampton, EX20 1RL
West Hook Farm, Okehampton, EX20 1RL
8.64 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 8.64 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
M E Stevens & Partners
West Hook Farm, Okehampton, EX20 1RL
West Hook Farm, Okehampton, EX20 1RL
8.64 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 8.64 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
H W & M S C Prouse
Creedy Barton, Shobrooke, Crediton, EX17 1AQ
Creedy Barton, Shobrooke, Crediton, EX17 1AQ
8.65 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 8.65 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
H W & M S C Prouse
Creedy Barton, Shobrooke, Crediton, EX17 1AQ
Creedy Barton, Shobrooke, Crediton, EX17 1AQ
8.65 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 8.65 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
A J King & Son
Downhouse Farm, Folly Gate, Okehampton, EX20 3AE
Downhouse Farm, Folly Gate, Okehampton, EX20 3AE
9.1 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 9.1 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
A J King & Son
Downhouse Farm, Folly Gate, Okehampton, EX20 3AE
Downhouse Farm, Folly Gate, Okehampton, EX20 3AE
9.1 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 9.1 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
A F & M E Clements & Son
Cobley Farm, East Worlington, Crediton, EX17 4TX
Cobley Farm, East Worlington, Crediton, EX17 4TX
9.99 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 9.99 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
A F & M E Clements & Son
Cobley Farm, East Worlington, Crediton, EX17 4TX
Cobley Farm, East Worlington, Crediton, EX17 4TX
9.99 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 9.99 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Oaktree Farm Partnership
Hayne Barton, Newton St Cyres, Exeter, EX5 5AH
Hayne Barton, Newton St Cyres, Exeter, EX5 5AH
10.18 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 10.18 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Oaktree Farm Partnership
Hayne Barton, Newton St Cyres, Exeter, EX5 5AH
Hayne Barton, Newton St Cyres, Exeter, EX5 5AH
10.18 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 10.18 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
W G & B E Pearce
Church Stile Farm, Monkokehampton, Winkleigh, EX19 8SF
Church Stile Farm, Monkokehampton, Winkleigh, EX19 8SF
10.94 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 10.94 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
W G & B E Pearce
Church Stile Farm, Monkokehampton, Winkleigh, EX19 8SF
Church Stile Farm, Monkokehampton, Winkleigh, EX19 8SF
10.94 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 10.94 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
R M & M J Holmes
Manor Farm Teign Lane, Trusham, Newton Abbot, TQ13 0LY
Manor Farm Teign Lane, Trusham, Newton Abbot, TQ13 0LY
11.0 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 11.0 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
R M & M J Holmes
Manor Farm Teign Lane, Trusham, Newton Abbot, TQ13 0LY
Manor Farm Teign Lane, Trusham, Newton Abbot, TQ13 0LY
11.0 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 11.0 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
A G & R J Dallyn
Loosedon Barton, Winkleigh, EX19 8HA
Loosedon Barton, Winkleigh, EX19 8HA
11.39 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 11.39 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
A G & R J Dallyn
Loosedon Barton, Winkleigh, EX19 8HA
Loosedon Barton, Winkleigh, EX19 8HA
11.39 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 11.39 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Claremont Systems
Chapple Farm, Drewsteignton, Exeter, EX6 6RQ
Chapple Farm, Drewsteignton, Exeter, EX6 6RQ
1.83 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 1.83 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
S J Powlesland & Son
Powlesland Farm, Spreyton, Crediton, EX17 5EA
Powlesland Farm, Spreyton, Crediton, EX17 5EA
2.71 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 2.71 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
C&A Smallacombe
Butterlands Park Farm, Bow, Crediton, EX17 6JD
Butterlands Park Farm, Bow, Crediton, EX17 6JD
2.9 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 2.9 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Simon L Butler
Lodge Farm, Cheriton Bishop, Exeter, EX6 6HE
Lodge Farm, Cheriton Bishop, Exeter, EX6 6HE
3.15 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 3.15 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Hockridge Bros
Butsford Barton, Colebrooke, Crediton, EX17 5DH
Butsford Barton, Colebrooke, Crediton, EX17 5DH
3.69 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 3.69 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Tucker Crooke Burnell Ltd
Crooke Burnell, North Tawton, EX20 2BJ
Crooke Burnell, North Tawton, EX20 2BJ
4.42 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 4.42 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Odstone Farms Ltd
Backwood Cottage, South Tawton, Okehampton, EX20 2LS
Backwood Cottage, South Tawton, Okehampton, EX20 2LS
4.72 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 4.72 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
M S Quick & Son
Stone Farm, North Tawton, EX20 2BL
Stone Farm, North Tawton, EX20 2BL
4.75 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 4.75 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
E W Quick
Loosebeare Manor, Zeal Monachorum, Crediton, EX17 6DW
Loosebeare Manor, Zeal Monachorum, Crediton, EX17 6DW
6.06 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.06 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
J Crooke & Sons
Cross Barton, Sandford, Crediton, EX17 4PQ
Cross Barton, Sandford, Crediton, EX17 4PQ
6.32 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.32 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
R Cheriton & Sons
Aller Barton Farm, Sandford, Crediton, EX17 4PQ
Aller Barton Farm, Sandford, Crediton, EX17 4PQ
6.32 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.32 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
W B Jerrett & Son
Swelthills New Buildings, Sandford, Crediton, EX17 4PR
Swelthills New Buildings, Sandford, Crediton, EX17 4PR
6.59 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.59 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
M J & E E Almond
Hatherton Farm, Sampford Courtenay, Okehampton, EX20 2SW
Hatherton Farm, Sampford Courtenay, Okehampton, EX20 2SW
6.66 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 6.66 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
P G & G R Dennis
Langmead Farm, North Tawton, EX20 2AD
Langmead Farm, North Tawton, EX20 2AD
7.18 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 7.18 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
A R Quick & Partners
Bury Barton Farm Pulbury, Lapford, Crediton, EX17 6AB
Bury Barton Farm Pulbury, Lapford, Crediton, EX17 6AB
7.19 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 7.19 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
P J Kingdon
Sowton Barton, Dunsford, Exeter, EX6 7JS
Sowton Barton, Dunsford, Exeter, EX6 7JS
7.56 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 7.56 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
S W Reddaway Farmer
Middleton Farm, Honeychurch, North Tawton, EX20 2AG
Middleton Farm, Honeychurch, North Tawton, EX20 2AG
7.84 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 7.84 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
M E Stevens & Partners
West Hook Farm, Okehampton, EX20 1RL
West Hook Farm, Okehampton, EX20 1RL
8.64 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 8.64 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
H W & M S C Prouse
Creedy Barton, Shobrooke, Crediton, EX17 1AQ
Creedy Barton, Shobrooke, Crediton, EX17 1AQ
8.65 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 8.65 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
A J King & Son
Downhouse Farm, Folly Gate, Okehampton, EX20 3AE
Downhouse Farm, Folly Gate, Okehampton, EX20 3AE
9.1 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 9.1 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
A F & M E Clements & Son
Cobley Farm, East Worlington, Crediton, EX17 4TX
Cobley Farm, East Worlington, Crediton, EX17 4TX
9.99 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 9.99 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Oaktree Farm Partnership
Hayne Barton, Newton St Cyres, Exeter, EX5 5AH
Hayne Barton, Newton St Cyres, Exeter, EX5 5AH
10.18 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 10.18 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
W G & B E Pearce
Church Stile Farm, Monkokehampton, Winkleigh, EX19 8SF
Church Stile Farm, Monkokehampton, Winkleigh, EX19 8SF
10.94 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 10.94 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
R M & M J Holmes
Manor Farm Teign Lane, Trusham, Newton Abbot, TQ13 0LY
Manor Farm Teign Lane, Trusham, Newton Abbot, TQ13 0LY
11.0 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 11.0 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
A G & R J Dallyn
Loosedon Barton, Winkleigh, EX19 8HA
Loosedon Barton, Winkleigh, EX19 8HA
11.39 miles from the centre of hittisleigh exeter devon 11.39 miles from the centre of hittisleigh exeter devon
Showing 1-25 of 50 records
2

resizer
Showing 1-25 of 50 records
2